Vadnina za vse mlajše selekcije ter šolo košarke

ELE 11. februar, 2016
132

V KK Elektra se soočamo z zelo težko finančno situacijo, zato smo primorani k sodelovanju povabiti tudi starše. Do konca letošnje sezone, to je do junija 2016, tako ostaja plačilo vadnine. Hkrati izkoriščamo priložnost, da starše povabimo tudi k plačilu članarine, ki v letošnjem letu znaša 30,00 € in poleg aktivnega sodelovanja na skupščinah kluba, omogoča tudi prost vstop na vse tekme KK Elektra v letošnji tekmovalni sezoni.


SPOšTOVANI STARšI!

V KK Elektra se soočamo z zelo težko finančno situacijo in smo zato primorani k sodelovanju povabiti tudi vas, starše. Do konca letošnje sezone, to je do junija 2016, tako ostaja plačilo vadnine. 

Vadnina mesečno znaša:

 

  • 15,00 € udeležba 1 x tedensko
  • 20,00 € udeležba 2 x tedensko
  • 25,00 € udeležba 3 x tedensko
  • 30,00 € udeležba 4 x tedensko
  • vsak naslednji otrok v družini ima 50 % popusta.

 

Vadnina se plačuje za tekoči mesec pri trenerju posamezne selekcije, ki vam izda ob plačilu ustrezen dokument (račun). Vadnino lahko poravnate tudi v naši klubski pisarni.

Trenerji KK Elektra:

 

  • Mojmir Cilenšek     ekipe U11 in U13, šola košarke šoštanj, Gorica in šmartno ob Paki
  • Marko Kremer     ekipa U15, šola košarke Livada
  • Tomaž Herman     ekipa U17
  • Dušan Maličevič     ekipa U19

 

V primeru, da otrok igra za dve starostni kategoriji, se plača samo ena vadnina. 

Hkrati izkoriščamo priložnost, da tudi vas starše povabimo k plačilu članarine, ki v letošnjem letu znaša 30,00 € in vam poleg aktivnega sodelovanja na skupščinah kluba, omogoča tudi prost vstop na vse tekme KK Elektra v letošnji tekmovalni sezoni.


Za izkazano zaupanja se vam lepo zahvaljujemo!

Košarkarski Klub Elektra

Članarino lahko poravnate z UNIVERZALNIM PLAČILNIM NALOGOM (UPN) na katerikoli pošti, banki ali preko spleta na naslov: KOšARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 šoštanj, TRR št. SI56 0510 0801 3835 296, BIC ABANSI2X, v polje namen vpišete "ČLANARINA 2016", v polje referenca pa SI00 2016-"datum"..

Iskanje