Vabljeni na skupščino KK Elektra in športno-zabavno druženje

ELE 13. junij, 2011
128
Vabljeni na skupščino KK Elektra in športno-zabavno druženje

V nedeljo 19.7.2011 bo v prostori Tenis kluba na Ljubnem ob Savinji potekala redna skupščina KK Elektra.


Na podlagi 18. člena statuta in na podlagi sklepa upravnega odbora 

  sklicujem ter vabim na    

REDNO SKUPšČINO

Košarkarskega kluba Elektra

  ki bo v nedeljo, 19. junija 2011, ob 12:00 uri v prostorih Tenis kluba na Ljubnem ob Savinji.      

Dnevni red:

  1. Pozdrav predsednika in izvolitev organov skupščine.
  2. Razrešitev podpredsednika in volitve novega podpredsednika.
  3. Volitve dodatnega člana upravnega odbora.
  4. Razrešitev nadzornega odbora in disciplinske komisije.
  5. Izvolitev novega nadzornega odbora in disciplinske komisije.
  6. Potrditev sprememb statuta.
  7. Program dela v sezoni 2011-12.
  8. Razno.

    Vsak član kluba ima na skupščini en glas. Veljavne sklepe skupščina sprejema z večino navzočih članov.    

 

OBVESTILO: po zaključeni skupščini sledi družabno srečanje članov kluba. Zaradi ustrezne priprave prosimo za najavo udeležbe na info@kk-elektra.si.

 

LOKACIJA srečanje je označena na Najdi.si zemljevidu (ker Tenis klub ni na zemljevidu, je označena lokacija sosednje hiše - tenis center je zahodno, kjer je tudi z oranžno barvo označeno igrišče).

 

športni pozdrav!

Marko štrigl

predsednik KK Elektra

  

 

 

Iskanje