Vabljeni na redno letno skupščino KK Elektra

ELE 11. april, 2014
135

Vabljeni na redno letno skupščino KK Elektra.


VABILO

Skladno s statutom Košarkarskega kluba Elektra šoštanj in sprejetim sklepom na izredni skupščini kluba dne 25.3.2014 sklicujem redno skupščino kluba, ki bo 15.4.2014 ob 18.00 uri v sejni sobi občine šoštanj.  

Predlagam sledeči dnevni red:  

1.    Izvolitev organov skupščine.

2.    Poročila o delu kluba:

a.    Vsebinsko poročilo za sezono 2013-2014.

b.    Finančno poročilo za leto 2013.

c.    Finančno poročilo za obdobje 1.1.2014 do 7.4.2014.

d.    Poročilo o delu članske ekipe v sezoni 2013-2014.

e.    Poročilo o delu mlajših selekcij v sezoni 2013-2014.

f.     Poročilo o delu strokovnega sveta v sezoni 2013-2014.

g.    Poročilo nadzornega odbora.

h.    Poročilo disciplinske komisije.

3.    Razprava in potrditev poročil.

4.    Pregled dogajanja v klubu med redno skupščino Junij 2013 in izredno skupščino 25.3.2014.

5.    Razrešnica predsedniku in članom upravnega odbora z mandatom do 25.3.2014.

6.    Predstavitev programa dela kluba.

7.    Novi statut kluba.

8.    Razno.    

 

Opomba:

Na spletni strani kluba je med gradivi objavljen predlog novega statuta kluba in novi poslovnik o delu skupščine. Pisne, obrazložene pripombe na statut, posredujete pisno na naslov kluba oziroma po elektronski pošti na naslov kluba, do vključno 14.4.2014.    

 

Gradivo za skupščino:

Letno poročilo KK Elektra za leto 2013.

Poročilo o delu disciplinske komisije za leto 2013. 

Plan dela za leto 2014.

 

V šoštanju, 7.4.2014     Predsednik KK Elektra Janko Bukovič   

 

Iskanje