Vabljeni na redno letno skupščino KK Elektra

ELE 10. junij, 2013
126
Vabljeni na redno letno skupščino KK Elektra

Redna letna skupščina bo potekala danes, 10.6.2013 ob 18.00 v veliki sejni sobi Občine šoštanj. Vljudno vabljeni.


Na podlagi 18. člena statuta in na podlagi sklepa upravnega odbora  


sklicujem ter vabim na  

REDNO SKUPšČINO

Košarkarskega kluba Elektra

  ki bo v ponedeljek, 10.6.2013, ob 18:00 uri v veliki sejni sobi Občine šoštanj  

Dnevni red skupščine:

1.    Izvolitev organov skupščine.

2.    Poročila o delu kluba:

·        Vsebinsko poročilo za sezono 2012-13.

·        Finančno poročilo za leto 2012.

·        Poročilo o delu članske ekipe v sezoni 2012-13.

·        Poročilo o delovanju mlajših selekcij v sezoni 2012-13.

·        Poročilo o delovanju strokovnega sveta v sezoni 2012-13.

3.   Poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije.

4.    Razprava in potrditev poročil.

5.    Razrešitev predsednika in članov upravnega odbora.

6.    Volitve novega predsednika in članov upravnega odbora.

7.    Predstavitev programa dela.

8.    Razno.  

Vsak član kluba ima na skupščini en glas. Veljavne sklepe skupščina sprejema z večino navzočih članov.  

* dne 20.5.2013 sta bila na 16. seji upravnega odbora KK Elektra, kjer so bili prisotni vsi člani UO, bila soglasno sprejeta sklepa:

·        Predsednik Marko štrigl in vsi člani upravnega odbora (Drago Skornšek, Žiga Brodnik in Bojan Rotovnik) so podali odstopne izjave in predlagajo redni letni skupščini KK Elektra 2013, da sprejme podane odstope. 

·         Zaradi odstopa predsednika in članov upravnega odbora se za redno letno skupščino KK Elektra 2013 razpišejo volitve za predsednika in člane upravnega odbora. Za izvedbo operativnih volilnih postopkov se pooblasti sekretarja z določilom, da morajo kandidati za predsednika KK Elektra na redni letni skupščini predstaviti program dela s finančnim načrtom in predlog kandidatne liste članov upravnega odbora. Pisne kandidature se predložijo delovnemu predsedniku ob začetku skupščine. 

 V šoštanju, 21.5.2013                                           Predsednik KK Elektra: Marko štrigl    

Vabljeni vsi člani KK Elektra z plačano članarino za leto 2012. 

Članarina 2012 velja za tekmovalno sezono oz šolsko leto 2012-13. Torej, v primeru, da ste poravnali članarino po 1.9.2012 in s tem (p)ostali član KK Elektra, vaša članarina velja do 31.8.2013! V kolikor članarine še niste poravnali, a bi vseeno želeli aktivno sodelovati na skupščini, vas obveščamo da članarine na sami skupščini ne bo mogoče plačati, zato vas prosimo, da plačilo uredite do datuma skupščine oz kontaktirajte sekretarja kluba.

Poročilo o delu KK Elektra v letu 2012 najdete tukaj!   

 

Iskanje