Vabljeni na izredno skupščino KK Elektra.

ELE 25. marec, 2014
137

Vabljeni ni na izredno skupščino KK Elektra, ki bo danes 25.3.2014 ob 18.00 v veliki sejni sobi Občine šoštanj.


Na podlagi sklepa korespodenčne seje nadzornega odbora, ki je bila 14.3.2014  


sklicujem ter vabim na  

IZREDNO SKUPšČINO

Košarkarskega kluba Elektra

  ki bo v torek, 25.3.2014, ob 18:00 uri v veliki sejni sobi Občine šoštanj  

Dnevni red skupščine:

1.    Izvolitev organov skupščine.

2.  Volitve novega predsednika, članov upravnega odbora in člana disciplinske komisije.

3. Razno.


V šoštanju, 17.3.2014                                           Predsednik KK Elektra: Peter šlutej 


Vabljeni vsi člani KK Elektra z plačano članarino za leto 2013. Članarina 2013 velja za tekmovalno sezono oz šolsko leto 2013-14. Torej, v primeru, da ste poravnali članarino po 1.9.2013 in s tem (p)ostali član KK Elektra, vaša članarina velja do 31.8.2014! V kolikor članarine še niste poravnali, a bi vseeno želeli aktivno sodelovati na skupščini, vas obveščamo da članarine na sami skupščini ne bo mogoče plačati, zato vas prosimo, da plačilo uredite do datuma skupščine oz kontaktirajte sekretarja kluba.

 

Iskanje