VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO KOŠARKARSKEGA KLUBA ELEKTRA, 2023

ELE 14. junij, 2023
1451
VABILO NA REDNO LETNO SKUPŠČINO KOŠARKARSKEGA KLUBA ELEKTRA, 2023

Na podlagi 18. in 19. člena statuta sklicujem ter vabim na

REDNO LETNO SKUPŠČINO KOŠARKARSKEGA KLUBA ELEKTRA,

ki bo v sredo, 21. junija 2023, ob 19. uri

v prostorih Vile Lučka, Koroška cesta 13, Šoštanj.

  Predlog dnevnega reda:

 1. Izvolitev organov skupščine
 2. Poročila za leti 2021 in 2022:
  1. vsebinsko poročilo predsednika
  2. finančno poročilo
  3. poročilo strokovnega sveta
  4. poročilo disciplinske komisije
  5. poročilo nadzornega odbora
 3. Razprava po poročilih in sprejem poročil
 4. Volitve podpredsednika in največ sedem voljenih članov upravnega odbora z mandatom do volilne skupščine spomladi 2024
 5. Program dela kluba do volilne skupščine spomladi 2024
 6. Razno

  Člani kluba, ki želijo kandidirati za podpredsednika ali člana upravnega odbora, posredujejo kandidaturo na klubski el. naslov info@kk-elektra.si najkasneje do ponedeljka, 19. junija 2023, do 18. ure.   Vsi redni člani in mladoletni člani po dopolnjenem 15. letu starosti imajo pravico:

 • da volijo in so izvoljeni v organe kluba ter na funkcije v klubu
 • da aktivno sodelujejo na skupščinah ter na njih razpravljajo in soodločajo o vseh vprašanjih kluba.

  Skupščina je sklepčna, če je ob njenem pričetku prisotna več kot polovica rednih članov oziroma po poteku 15 minut od začetka vsaj 15 takšnih članov. Veljavne sklepe skupščina sprejema z večino navzočih rednih članov. V Šoštanju, 14. junija 2023                                                                                              OBVESTILO ČLANOM: podatki za plačilo članarine v znesku 30€:

 • bančni račun: SI56 0400 1004 8626 768               (NKBM)
 • referenca: SI 00 2023
 • namen nakazila: IME IN PRIIMEK ČLANA + članarina 2023

 

Za uveljavljanje glasovalne pravice na skupščini mora imeti član plačano letno članarino 

najkasneje do torka, 20. junija 2023.

Aleš Ferenc

Predsednik KK Elektra

  PRILOGE: 2021 -KK ELEKTRA- Letno poročilo 2021 2022 -KK ELEKTRA- Letno poročilo 2022 2023-06-14 -KK Elektra- Vabilo na skupščino

Iskanje