Vabilo na redno letno skupščino 2017

ELE 9. junij, 2017
216
Vabilo na redno letno skupščino 2017

Predsednik Košarkarskega kluba Elektra Stane Breznik vse člane in članice (društva) skladno z 18. členom veljavnega Statuta vljudno vabi na redno letno skupščino. Redna letna Skupščina KK Elektra bo potekala v petek, dne 16.6.2017 ob 18. uri v učilnici Oš Karla Destovnika-Kajuha šoštanj. Poslovno poročilo za leto 2016 Panerai Tuttonero Replica je na voljo TUKAJ.


 

 

V A B I L O

 NA REDNO LETNO SKUPšČINO 

Košarkarskega kluba Elektra, 16.6.2017

 

 

Spoštovani,

 

predsednik Košarkarskega kluba Elektra (v nadaljevanju KK Elektra) vse člane in članice (društva) skladno z 18. členom veljavnega Statuta vljudno vabi na redno letno skupščino.

 

Redna letna Skupščina KK Elektra bo potekala v petek dne 16.6.2017 ob 18:00 uri v učilnici Oš Karla Destovnika-Kajuha šoštanj.

 

DNEVNI RED:

1. Izvolitev delovnega predsedstva in ostalih organov skupščine

2. Potrditev dnevnega reda

3. Predstavitev poročil o delu kluba:

a. vsebinsko poročilo za sezono 2016-17

b. finančno poročilo za leto 2016

c. poročilo o delu članske ekipe v sezoni 2016-17

d. poročilo o delovanju mlajših selekcij v sezoni 2016-17

e. poročilo o delovanju strokovnega sveta v sezoni 2016-17

f. poročilo nadzornega odbora in disciplinske komisije

4. Razprava in potrditev poročil Jaeger-LeCoultre Replica

5. Razno

 

Vsak član kluba ima na skupščini en glas. 

Veljavne sklepe skupščina sprejema z večino navzočih članov.

 

Vljudno vabljeni!

 

Iskanje