V petek, 29.01.2016, bo potekala IZREDNA SKUPŠČINA KK ELEKTRE

ELE 22. januar, 2016
224
V petek, 29.01.2016, bo potekala IZREDNA SKUPŠČINA KK ELEKTRE

Glede na to, da je predsednik kluba v decembru 2015 podal svojo odstopno izjavo, klub ne izpolnjuje več s statutom določenih pogojev. Zaradi tega se je sestal NO, ki je zadevo obravnaval in skladno s statutom sklical izredno skupščino. 

 


Na podlagi sklepa nadzornega odbora

sklicujemo ter vabimo na  

IZREDNO SKUPšČINO

Košarkarskega kluba Elektra

  ki bo v petek, 29.01.2016, ob 18:00 uri na Oš Karla Destovnika-Kajuha šoštanj  

z naslednjim predlaganim dnevnim redom:

1. Potrditev dnevnega reda

2. Imenovanje organov skupščine

3. Odstopi in razrešnice IWC Aquatimer Replica

4. Volitve novega predsednika kluba, članov upravnega odbora in predsednika nadzornega odbora

5. Informacije o stanju v klubu.


V šoštanju, 22.01.2016                                         Predsednik NO: Bojan Brešar


Vabljeni vsi člani KK Elektra s plačano članarino za leto 2016!


Gradivo oz. obrazložitev:

Glede na to, da je predsednik kluba v decembru 2015 podal svojo odstopno izjavo, klub ne izpolnjuje več s statutom določenih pogojev. Zaradi tega se je sestal NO, ki je zadevo obravnaval in skladno s statutom sklical izredno skupščino. Na seji NO je zaradi službenih obveznosti v tujini z dnem skupščine svojo odstopno izjavo podal tudi predsednik nadzornega odbora, zaradi česar tudi sestava NO ni več skladna z določili statuta.


Vsi, ki niste prejeli položnice za članarino in bi tudi želeli postati član Košarkarskega kluba Elektra, lahko članarino poravnate z UNIVERZALNIM PLAČILNIM NALOGOM (UPN) z naslednjimi podatki:

KOšARKARSKI KLUB ELEKTRA, Kajuhova cesta 8, 3325 šoštanj,

TRR št. SI56 0510 0801 3835 296, BIC ABANSI2X

V polje namen vpišete "ČLANARINA 2016", v polje referenca pa SI00 2016-01.

Članarina za leto 2016 znaša 30,00€.

Iskanje