Redna letna skupščina KK Elektra 2015

ELE 2. junij, 2015
226
Redna letna skupščina KK Elektra 2015

Naslednji četrtek, 11. junija 2015, bo ob 18. uri v veliki sejni sobi Občine šoštanj potekala redna letna skupščina Košarkarskega kluba Elektra. 


VABILO


Skladno s statutom Košarkarskega kluba Elektra šoštanj sklicujem redno skupščino kluba, ki bo v četrtek, 11.06.2015, ob 18. uri v veliki sejni sobi občine šoštanj. Vabljeni vsi člani KK Elektra s plačano članarino za leto 2015. 


Člani upravnega odbora predlagajo naslednji dnevni red:

1. Izvolitev organov skupščine

2. Poročila o delu kluba:

 a) vsebinsko poročilo

 b) Finančno poročilo za leto 2014

 d) Poročilo o delu članske ekipe v sezoni 2014/2015

 e) Poročilo o delu mlajših selekcij v sezoni 20014/2015

 f) Poročilo o delu strokovnega sveta v sezoni 2014/2015

 g) Poročilo nadzornega odbora

 h) Poročilo disciplinske komisije

3. Razprava in potrditev poročil

4. Razno


V šoštanju, 02.06.2015

Predsednik KK Elektra

Janko Bukovič 

Iskanje