Oklic o začetku postopka poenostavljene prisilne poravnave

ELE 8. junij, 2016
138

Obveščamo vas, da je bil dne 25.04.2016 na strani AJPES-a objavljen oklic o pričetku poenostavljene prisilne poravnave (PPP) za Košarkarski klub Elektra šoštanj.


Vsi podatki in dokumentacija o prisilni poravnavi so dostopni tukaj, za ogled morate biti registirarni uporanik AJPESA.

Društvo je pri oblikovanju predloga PPP izhajalo iz podatkov o stanju in poslovanju društva, objavljenih v Načrtu finančnega prestrukturiranja. Na dan sestave tega načrta društvo ne razpolaga s premoženjem, ki bi zadoščalo za hkratno poplačilo vseh obveznosti društva. Iz tega razloga in zakonskih določil se je društvo odločilo, da razglasi insolventnost in skuša z upniki doseči enotni dogovor o načinu poplačila obveznosti, pri čemer je za nadaljnji obstoj društva potrebno doseči dogovor z upniki o zmanjšanju obveznosti in odlogu rokov za njihovo poplačilo. Na podlagi Načrta finančnega prestrukturiranja KK Elektra ponuja upnikom poplačilo terjatev v 25% (petindvajset odstotnem) znesku ob podaljšanju roka za plačilo terjatev v 5 (petih) letih od dneva pravnomočnosti potrjene poenostavljene prisilne poravnave brez obrestovanja terjatev.  

Predlagana rešitev je edini način za rešitev iz nakopičenih finančnih težav iz preteklih let, hkrati pa nadaljnje delovanje društva, sedaj predvsem z mladimi igralci iz naše košarkarske šole.

Iskanje