Organiziranost

6819

ORGANI KOŠARKARSKEGA KLUBA ELEKTRA

2024 - 2028

UPRAVNI ODBOR:

 • Duško Supić (predsednik)
 • Mitja Tašler (podpredsednik)
 • Tjaša Rehar (članica)
 • Bojan Rotovnik (član)
 • Jure Grudnik (član)

NADZORNI ODBOR:

 • Drago Skornšek (vodja)
 • Leonida Ojsteršek (članica)
 • Helena Grudnik (članica)

DISCIPLINSKA KOMISIJA:

 • Niko Bogataj (vodja)
 • Sandi Levpušček (član)
 • Jernej Nežmah (član)

STROKOVNI SVET:

 • Peter Rotovnik (vodja)
 • (član)
 • (član)


Temeljni akt (statut):  Statut Košarkarskega kluba Elektra.

Košarkarski klub Elektra je član Košarkarske zveze Slovenije in Športne zveze Šoštanj.

Predstavitev Košarkarskega kluba Elektra na: